Garantie

Garantie periode is 6 maanden gezien vanaf de factuur datum mits deze op tijd wordt betaald.

Garantie dekt alleen de reparatie of daadwerkelijke vervanging van het onderdeel. In geval van een defect aan het onderdeel binnen de garantieperiode moet K jetronicrevisie onmiddellijk op de hoogte worden gebracht, zodat de nodige reparaties zo snel mogelijk door K jetronicrevisie kunnen worden uitgevoerd. Reparaties door derden vallen niet onder de garantie.

Als er schade aan  het onderdeel is aangebracht door een verkeerde montage of manipulatie van het onderdeel binnen de garantie periode, zonder de uitdrukkelijke toestemming van K jetronicrevisie, maakt dit de garantie ongeldig. Deze garantie dekt geen arbeidskosten, gevolgschade, persoonlijk letsel, slepen, accommodatie, inkomensverlies, noch dekt ze defecten die het gevolg zijn van ongevallen, misbruik, nalatigheid of schade veroorzaakt door voertuigen die zijn aangepast en afwijken aan de specificaties van de fabrikant voor dat type auto. De garantie is niet van toe passing als een storing kan worden toegeschreven aan een oorzaak buiten het onderdeel, zoals vervuiling door vuil of water in het systeem.

Garantie is niet van toepassing als het pakket is aangeboden aan een verzender en een bewijs van afgifte is afgegeven en het pakket kwijt is, het verzendbedrijf is dan aansprakelijk. Alle ons toegestuurde onderdelen staan in afwachting van  de reparatie op eigen risico in ons pand.